หจก. เม่งฮวดเกษตร จังหวัดลำพูน จำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาคุมหญ้าในนาข้าวมอนเต้ อุปกรณ์การเกษตร ทั้งปลีก-ส่ง  และรับขนส่งเหมาพ่วง
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮวดเกษตร จังหวัดลำพูน
 
จำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาคุมหญ้าในนาข้าวมอนเต้
อุปกรณ์การเกษตร ทั้งปลีก-ส่ง และรับขนส่งเหมาพ่วง ราคากันเอง 
โทรศัพท์ (ร้าน) 053-511463 , 053-563491 Fax : 053-530717
โทรศัพท์ (โกดัง)  053-093329   Fax : 053-537052

หจก. เม่งฮวดเกษตร จังหวัดลำพูน จำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาคุมหญ้าในนาข้าวมอนเต้ อุปกรณ์การเกษตร ทั้งปลีก-ส่ง  และรับขนส่งเหมาพ่วง